Tidigare besökare Annons i media Facebook Sökmotor (google) Järvsö turistbyrå Vänner Övrigt
Hur hittade ni oss? Tidigare besökare Annons i media Facebook Sökmotor (google) Järvsö turistbyrå Vänner Övrigt
Mycket bra Ganska bra Acceptabelt Ganska dåligt Mycket dåligt
Hur upplevde du bokningen? Mycket bra Ganska bra Acceptabelt Ganska dåligt Mycket dåligt
Hur upplevde du bemötandet vid uthämtning av nycklar? Mycket bra Ganska bra Acceptabelt Ganska dåligt Mycket dåligt
Ditt första intryck när du kom till stugan? Mycket bra Ganska bra Acceptabelt Ganska dåligt Mycket dåligt
Hur upplevde du städningen när du anlände? Mycket bra Ganska bra Acceptabelt Ganska dåligt Mycket dåligt
Var utbudet i stugan till er belåtenhet (tv, bredband, sängar, husgeråd m.m.)? Mycket bra Ganska bra Acceptabelt Ganska dåligt Mycket dåligt
Självklart Mycket möjligt Kanske Nej Vet ej
Var boendet enligt era förväntningar? Självklart Mycket möjligt Kanske Nej Vet ej
Skulle du rekommendera boendet för andra? Självklart Mycket möjligt Kanske Nej Vet ej